ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO ΤΗΣ ΕΑΣΑ

Η βιομηχανική παραγωγή της Ε.Α.Σ.Α. έχει λάβει πιστοποιήσεις ISO 9001, ISO-22000 και HACCP.

Στοχεύοντας στη συνεχή εξέλιξη και βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η Ε.Α.Σ.Α. υιοθέτησε τα συγκριμένα πρότυπα ως μέσα διασφάλισης της ποιότητας και διατήρησης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των πελατών της.

Βάσει των προτύπων αυτών, τηρούνται αυστηρά όλοι οι κανόνες υγιεινής και πληρούνται όλες οι προδιαγραφές που αφορούν τις εγκαταστάσεις, τη χυμοποίηση φρούτων και τη συσκευασία των χυμών. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίζουμε σταθερά άριστη ποιότητα.